Biziň salgymyz

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň düzümindäki döwlet arhiwleri:

(800-12) 93-82-87

Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwi - 744000, Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 88;
(800-12) 93-81-53 direktor,
93-79-95 direktoryň orunbasary;

(800-12) 93-78-38

Türkmenistanyň kinofotofono resminamalarynyň Merkezi döwlet arhiwi - 744000, Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 88;
(800-12) 93-81-49 direktor,
93-79-98 direktoryň orunbasary;

(800-12) 94-29-82

Türkmenistanyň syýasy resminamalarynyň Merkezi döwlet arhiwi - 744000, Aşgabat şäheri, Azady köçesi, 55;
(800-12) 94-30-11 direktor,
94-29-97 direktoryň orunbasary;

(800-12) 93-81-54

Aşgabat şäheriniň döwlet arhiwi - 744000, Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 88;
(800-12) 93-79-42 direktor,
93-87-57 direktoryň orunbasary;

(800-12) 93-57-83

Ahal welaýatynyň döwlet arhiwi - 744000, Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 88;
(800-12) 93-61-14 direktor,
93-57-42 direktoryň orunbasary;
Tejen etrabara arhiw aýawhanasy – 745360, Tejen şäheri, Häkimlik köçesi, 23;
(800-135) 4-00-37 direktoryň orunbasary;

(800-2-43) 4-75-83 balkan@archive.gov.tm

Balkan welaýatynyň döwlet arhiwi - 745004, Türkmenbaşy şäheri, Dostluk köçesi, 81;
(800-2-43) 4-74-94 direktor,
4-76-23 direktoryň orunbasary;

(800-3-22) 9-23-54, 9-37-56 dashoguz@archive.gov.tm

Daşoguz welaýatynyň döwlet arhiwi - 746300, Daşoguz şäheri, Horezm köçesi, 33;
(800-3-22) 9-26-59 direktor,
9-37-56 direktoryň orunbasary;

(800-4-22) 3-68-44lebap@archive.gov.tm

Lebap welaýatynyň döwlet arhiwi - 746100, Türkmenabat şäheri, Bitarap Türkmenistan köçesi, 47;
(800-4-22) 3-95-07 direktor,
3-43-08 direktoryň orunbasary;

(800-4-44) 2-12-17 kerki@archive.gov.tm

Kerki şäheriniň döwlet arhiwi -746620, Garagum köçesi, 7;
(800-4-44) 2-12-17 direktor,
2-10-29 direktoryň orunbasary;

(800-5-22) 5-26-76 mary@archive.gov.tm mary_1@archive.gov.tm

Mary welaýatynyň döwlet arhiwi - 745400, Mary şäheri, Bitaraplyk köçesi, 61;
(800-5-22) 5-26-06 direktor,
5-26-46 direktoryň orunbasary;
Tagtabazar etrabara arhiw aýawhanasy – 746520, Tagtabazar etraby, Tagtabazar şäherçesi, G.Ilamanow köçesi, 10;
(800-5-68) 5-15-66 direktoryň orunbasary;

Arhiwiň telefonlary:

(800-12) 93-82-87

Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwi

(800-12) 93-81-54

Aşgabat şäheriniň döwlet arhiwi

(800-12) 93-57-83

Ahal welaýatynyň döwlet arhiwi

(800-2-43) 4-75-83

Balkan welaýatynyň döwlet arhiwi

(800-3-22) 9-23-54

Daşoguz welaýatynyň döwlet arhiwi

(800-4-22) 3-68-44

Lebap welaýatynyň döwlet arhiwi

(800-5-22) 5-26-76

Mary welaýatynyň döwlet arhiwi