Biz barada

"Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi"

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi hakynda:

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirligi we düzümindäki döwlet arhiw edaralary öz işini Türkmeniistanyň kanunçylygyna laýyklykda alyp barýarlar.

Türkmenistanyň merkezi, welaýat we şäher döwlet arhiwleri jemgyýetiň, döwletiň, raýatlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin Türkmenistanyň Milli arhiw gaznasynyň resminamalaryny toplamagy, hemişelik saklamagy, hasaba almagy we peýdalanmagy amala aşyrýarlar.

Biziň salgymyz

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň düzümindäki döwlet arhiwleri:

(800-12) 93-82-87

Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwi - 744000, Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 88;
(800-12) 93-81-53 direktor,
93-79-95 direktoryň orunbasary;

(800-12) 93-78-38

Türkmenistanyň kinofotofono resminamalarynyň Merkezi döwlet arhiwi - 744000, Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 88;
(800-12) 93-81-49 direktor,
93-79-98 direktoryň orunbasary;

(800-12) 94-29-82

Türkmenistanyň syýasy resminamalarynyň Merkezi döwlet arhiwi - 744000, Aşgabat şäheri, Azady köçesi, 55;
(800-12) 94-30-11 direktor,
94-29-97 direktoryň orunbasary;

(800-12) 93-81-54

Aşgabat şäheriniň döwlet arhiwi - 744000, Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 88;
(800-12) 93-79-42 direktor,
93-87-57 direktoryň orunbasary;

(800-12) 93-57-83

Ahal welaýatynyň döwlet arhiwi - 744000, Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýoly, 88;
(800-12) 93-61-14 direktor,
93-57-42 direktoryň orunbasary;
Tejen etrabara arhiw aýawhanasy – 745360, Tejen şäheri, Häkimlik köçesi, 23;
(800-135) 4-00-37 direktoryň orunbasary;

(800-2-43) 4-75-83 balkan@archive.gov.tm

Balkan welaýatynyň döwlet arhiwi - 745004, Türkmenbaşy şäheri, Dostluk köçesi, 81;
(800-2-43) 4-74-94 direktor,
4-76-23 direktoryň orunbasary;

(800-3-22) 9-23-54, 9-37-56 dashoguz@archive.gov.tm

Daşoguz welaýatynyň döwlet arhiwi - 746300, Daşoguz şäheri, Horezm köçesi, 33;
(800-3-22) 9-26-59 direktor,
9-37-56 direktoryň orunbasary;

(800-4-22) 3-68-44lebap@archive.gov.tm

Lebap welaýatynyň döwlet arhiwi - 746100, Türkmenabat şäheri, Bitarap Türkmenistan köçesi, 47;
(800-4-22) 3-95-07 direktor,
3-43-08 direktoryň orunbasary;

(800-4-44) 2-12-17 kerki@archive.gov.tm

Kerki şäheriniň döwlet arhiwi -746620, Garagum köçesi, 7;
(800-4-44) 2-12-17 direktor,
2-10-29 direktoryň orunbasary;

(800-5-22) 5-26-76 mary@archive.gov.tm mary_1@archive.gov.tm

Mary welaýatynyň döwlet arhiwi - 745400, Mary şäheri, Bitaraplyk köçesi, 61;
(800-5-22) 5-26-06 direktor,
5-26-46 direktoryň orunbasary;
Tagtabazar etrabara arhiw aýawhanasy – 746520, Tagtabazar etraby, Tagtabazar şäherçesi, G.Ilamanow köçesi, 10;
(800-5-68) 5-15-66 direktoryň orunbasary;